turbuléncia nf : defaut de q.q. de turbulent. (v. turbuléncias)

turbuléncias (f. pl.) : revolums dins l'aire.

En avion òm se maina de las turbuléncias.

turbulent, -a adj e n : sautaire, -a / trepaire, -a ; menabruch / menaçaganh (m. e f.)

turbulentament : d'un biais turbulent.

turc 1, -a (adj. e subs.) : relatiu, -iva a Turquia ; sortit, -ida de Turquia.

Un Turc.

Una Turca.

Lo Grand Turc, le Grand-Turc. (v. Ubaud Dicort e TdF ‘turc 1’)

Blat turc ~ blat turqués, blé de Turquie ; maïs (v. TdF jos ‘turqués’

Figa de Turc : v. jos figa.

turc 2, turga [ ~ turca] (adj. e subs.) : estèrle, -a / bufèc, -a.

Èsser turc : èsser estèrle.

Una feda turga.

turcan nm, cf Ubaud Dicort : « brebis stérile, v. turga » (v. TdF)

turcar / turgar (v. intr.) : passar un an sens portar ; èsser estèrle.

Ongan, aquela feda a turgat.

turcariá nf, cf Ubaud Dicort : « race turque, islamisme » TdF

túrcia : turon / tuc / suc.

turet nm (Alibert) : tiuret (mena de pèira)

turf (< angl.) nm, cf Ubaud Dicort : « turf » (Per Noste)

turfista n (dels dos genres), cf Ubaud Dicort : « turfiste » (Rapin)

turga (adj f e nf) : v. turc 2.

« turgan » : v. tregan.

turgar : v. turcar.

turgescéncia : estat de çò enregdesit e conflat.

turgescent, -a : enregdesit, -ida e conflat, -ada.

turguet : mena de milh

turiferari nm, -ària : clergue o clergueta en carga de l'encensièr per las ceremoniás religiosas ; blandejaire / lausenjaire, -a.

Los turiferaris del poder central.

turion nm, cf Ubaud Dicort : « (bot., agro.) turion » (Per Noste)

turla nf : còrna / trompa de pastre.

turle 1 nm  (v. Alibert, Vayssier e trulle 3) : pèira getada a q.q. o a quicòm.

turle 2 / trulle nm (los 2, v. TdF jos ‘turre’ ; abs. Dicort) : mota de tèrra. (v. turre 2)

turluberlú adj e n, cf Ubaud Dicort : « hurluberlu, étourdi, tête fêlée » TdF

A la turluberlú, inconsidérément. (v. Ubaud Dicort e TdF)

turlucar v, cf Ubaud Dicort : v. treslucar. (v. TdF jos ‘treluca’)

turlupin nm, cf Ubaud Dicort : « turlupin, membre d’une secte manichéenne qui prit naissance au 14ème siècle et faisait des manifestations grotesques dans un état de demi-nudité ; nom d’un bouffon célèbre dans les anciennes farces » (v. TdF)

turlupinada nf, cf Ubaud Dicort : « turlupinade, mauvaise plaisanterie » TdF

turlupinaire, -aira n, cf Ubaud Dicort : « turlupin, mauvais plaisant » TdF

turlupinar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, turlupiner, agacer, inquiéter, v. tartiflejar, tavanejar » (v. TdF).  « turlupinar » (fr.) : v. tafurar / preocupar.

turlututú interj, cf Ubaud Dicort : « tulututu, onomatopée du son de la trompette » TdF jos ‘tourou-toutou’

turmèl nm, cf Ubaud Dicort : « cheville du pied, en Rouergue, v. cavilha » (v. TdF ‘turmèl’). turmèl : v. trumèl 2.

turna nf, cf Ubaud Dicort : « taverne, cabaret borgne ; taudis, cahute » TdF. « turna » (fr.) : v. tavèrna.

turon : tuquet mai o mens redond.

turonet : diminutiu de turon.

turpitud (f.) : biais de viure vergonhós ; accion vergonhabla.

turqués 1, -esa adj e nm : (relatiu als divèrs pòbles turcs), cf Ubaud Dicort..

turqués 2, -esa adj : (del Turquestan), cf Ubaud Dicort.

turqués 3, -a : relatiu, -iva a Turquia ; sortit, -ida de Turquia. (v. turc 1)

Blat turqués, v. jos turc 1.

turquesa nf : pèira preciosa. (v. turquesas)

turquesas nf pl : tenalhas turcas / tenalhas de fabre.

turqueta (plt.) : èrba del Turc / èrba de la gravèla (Hernaria glabra)

turquin nm : « turquin, oiseau de couleur bleue, espèce de tangara » ; mena d'albricòt. (v. TdF)

turquina nf, cf Ubaud Dicort : « turquoise » (Lexic M. Roqueta). (v. turquesa)

turra : mota de tèrra, de pelena ; soca d'arbrilh, de bruga... ; montet gròs.

« turrada » : v. torrada.

turral / turràs : gròssa mota de tèrra.

turrassèl / turrasson nm : pichona mota de tèrra.

turre 1 nm : vinagrièira  (v. Alibert).

turre 2 nm, cf Ubaud Dicort : turle / trulle / mota de tèrra. (v. TdF jos ‘turre’)

turrejar (v. intr.) : far de motas, « ... en parlant de la terre qu’on laboure, v. motejar 1 » (v. TdF).

turrilh / turron : v. turrassèl.

turròt nm, cf Ubaud Dicort (v. turre 2) : « petite motte » TdF jos ‘turril’

« turtar » v : v. tustar.

tus nf (v. Ubaud Dicort, Honnorat, TdF jos ‘tous’) e derivats : v. tos 1.

tusa nf (non preconizat Dicort) : v. tuson e tesa 1 (v. Ubaud Dicort e TdF jos ‘teso 2’).

tusc nm, tusca nf (los 2, abs. Dicort) : boissonalha / bartàs / matàs / galhamàs. (v. tosca)

tusilhar v (abs. Dicort) : « v intr et tr, bousiller ; vétiller, baguenauder, taquiner, en Dauphiné » (v. TdF jos ‘tusiha’)

tuson nm e derivats (non preconizats Dicort) : v. tison.

tusseire, -eira (~ -eiritz) adj e n, cf Ubaud Dicort :  v. tosseire. (v. TdF jos ‘toussèire’)

tussilatge [ ~ tossilatge] nm (plt.) : (Tussilago farfara)

tussilha (subs. m. e f.) (abs. Dicort e TdF) : sabracaire, -a ; afrabaire, -a ; musardejaire, -a ; picanhaire, -a ; persona tròp minimosa.

El es un pauc tussilha, sa sòrre tanben.

tussilhament (abs. Dicort e TdF) : tussilhatge.

tussilhar 1 (v. tr.) (abs. Dicort e TdF) : sabracar [v. tusilhar] ; afrabar ; picanhar / capinhar.

tussilhar 2 (v. intr.) (abs. Dicort e TdF) : musardejar [v. tusilhar] / landrejar.

tussilhar 3 (tussir) v, cf Ubaud Dicort :  v. tossilhar.

tussilhatge (abs. Dicort e TdF) : accion o resulta de tussilhar.

tussilhon nm, cf Ubaud Dicort : v. tossilhon.

 

 

tussilhum nm, cf Ubaud Dicort : v. tossilhum.

tussiment nm, cf Ubaud Dicort : v. tossiment.

tussina nf, cf Ubaud Dicort : « toux » (Alibert)

« tussir » (tussir v e nm) e derivats : v. tossir 1 e 2.

tussor nm, cf Ubaud Dicort : « (étoffe) tussor » [Rapin, Per Noste : tussòr]

tust : còp.

Ai trapat un tust : ai trapat un còp.

Ai ausit un tust a la pòrta.

tust-e-bust [tust e bust] (adv.) : de cada band ; en fàcia, « à l’opposé » (Alibert).

tust-en-bust (de -) [de tust en bust] (loc. adv.) : a tot azard.

tusta : tustal / nhòca (brave còp) ; mordida de peis a l'anquet ; acipador : cordèl per soslevar lo tomba-lèva de la pesca. (v. TdF)

tustabalustre (a -) loc adv, cf Ubaud Dicort : v. tustas e bustas (a -) (v. TdF jos ‘tuste-balustre (a)’)

tustabarta : v. tustabartàs. (v. Ubaud Dicort p. 160)

tustabartàs (adj. e subs. m. e f.) [nm (v. Ubaud Dicort e Vayssier)]: vesat, -ada ; testut, -uda.

tustaboisses (adj. e subs. m. e f.) [nm (v. Ubaud Dicort e Vayssier)]  : caput, -uda / caparrut, -uda ; sornarut, -uda ; ruste, -a.

tustabòrlhe (a -) [tustabòrni (a -)  (v. Ubaud Dicort e TdF ‘tusto-borgne (a)’)] (loc. adv.) : de clucons. (v. TdF)

tustabranda [tustabrandas nm, cf Ubaud Dicort] (adj. e subs. m. e f.) : « (qui heurte les bruyères) », esterlucat, -ada. (v. TdF ‘tusto-brando’)

Rasonar coma un tustabranda : rasonar coma un esclòp.

tustada : tust ; tustal ; tanada / rosta / tabassada.

tustadís nm / tustadissa (abs. Dicort) : picadís / picadissa (seria de tustes)

tustador nm : tustet de pòrta ; airal que lo tustet i tusta.

tustaire, -aira [~ -airitz] : persona que tusta a la pòrta ; persona brutala.

tustal : brave còp ; nhòc / nhòca ; correccion / punicion.

tustalimbusta (a -) loc adv, cf Ubaud Dicort : « au hasard » (v. Lexic M. Roqueta) ; « à bâtons rompus » (v. Brun Glossari Oc-Fr)

tustamartèl : tarabast / riga-raga / tarabastèla.

tustament : accion de tustar.

tustar (v. tr.) : picar a una pòrta ; batre q.q.

tustar (se) : trucar quicòm ; se batre / s'entretustar.

tustas (a -) loc adv, cf Ubaud Dicort : « à bâtons rompus » TdF jos ‘tusto’

tustas-e-bustas (a -) [a tustas e bustas] (loc. adv.) : a l'azard ; consí que siá. (v. TdF jos ‘tuste-balustre (a)’). (v. jos astre : a tot astre bon astre)

tustassada nf : « coup retentissant, choc, v. petassal, pompida » (v. TdF) ; tanada / rosta / tabassada.

tustassal nm (v. Ubaud Dicort e TdF  jos ‘tustassado’) : nhòca / brave tustal / brava tustassada.

tustassar v, cf Ubaud Dicort : « v tr,  frapper à coups redoublés » (Alibert, Laus)

tustejar (v. tr. e intr.) frequentatiu de tustar, « choquer, heurter légèrement, broncher ; tâtonner » TdF.

Tustejava a la pòrta que li obriguèsson.

tustejar (se) v pron : frequentatiu de se tustar, « se heurter, s’entre-choquer » (v. TdF jos ‘tusteja’)

tustet : tustador / tustadoira de pòrta ; mena de jòc de cartas ; biais de cosinar de trufets.

Far tustet : tustar a las pòrtas per rire.

Jogar al tustet.

Trufas al tustet : v. jos trufas.

tut nm, cf Ubaud Dicort : « gîte » TdF

tuta nf / tut (v. tut) : tuna / cauna / cava (airal que d'unes animals i se reclaman) ; « (péj.) hutte, habitation misérable » (Alibert).

tutar 1 v, cf Ubaud Dicort : « v intr, sonner du cor » TdF ‘tuta 1’

tutar 2 (v. tr.) (v. Ubaud Dicort e Alibert) : destutar (far sortir de sa tuta).

tutejadís (abs. Dicort e TdF) : accion de tutejar q.q. (v. tutejament)

tutejaire, -aira [~ -airitz] adj e n : persona que tuteja aisidament.

Los Occitans sèm lèumens (puslèu) tutejaires.

tutejament : accion de tutejar q.q.

tutejar (v. tr.) : dire « tu » e non pas « vos » a q.q.

tutejatge nm, cf Ubaud Dicort : « action de tutoyer » TdF

tutèl nm (v. TdF jos ‘tudèu’) : brota ; camba de cerealum ; coeta d'un grun de rasim ; primièira bana ; rafatum de l'espiga de milh ; gargalhòl.

Cantar a plen tutèl : cantar a plen gargalhòl.

tutèla nf (R. V, 443) / tutoratge (v. tutoratge): carga de tutor o de tutritz.

Èstre fòra tutèla, être hors de tutelle. (v. TdF)

tutelar, -a adj : que pren q.q. jos sa tutèla.

Àngel tutelar : ange gardian.

tutèrla nf : Pèrdre la tutèrla : pèrdre lo cap. (v. TdF e Vayssier)

tutet nm : « guet, sentinelle » TdF

Far tutet : far guinèla / cochar / espiar, « regarder par un trou, être aux écoutes ». (v. Ubaud Dicort e TdF ‘tutet’)

tuton nm, cf Ubaud Dicort : « goulet de cruche ; corne pour sonner » TdF

tuton tuton tutena interj, cf Ubaud Dicort : « onomatopée du hautbois » TdF jos ‘tutoun’

tutor, -tritz n (R. V, 443) : persona en carga d'un mainatge, fauta de parents, o fauta de parents capables ; persona en carga d'un adult incapable, d'una adulta incapabla.

tutorat nm, cf Ubaud Dicort : « tutorat » (Per Noste)

tutoratge nm : tutèla [v. tutèla] « gestion de tuteur » TdF.

Rendre lo tutoratge, rendre les comptes de tutelle. (v. TdF)

tutoriá nf, cf Ubaud Dicort : « tutelle » (L. 374)

tutú nm (v. Ubaud Dicort Errata web) : « tutu » (Rapin)

tuve nm, cf Ubaud Dicort : « tuf, tuffeau ; incrustation qui se forme dans les tuyaux de conduite » TdF

tuvelós, -osa : de la natura del tuf ; que fan un depaus de fonzalhas.

Aiga tuvelosa.

tuvièira 1 nf : peirièira de tuf, « terrain tufier » TdF ‘tuviero 1’.

tuvièira 2 nf : obertura tubulara per l'intrada de l'aire que l'òm bufa dins un forn, una farga... per alimentar la combustion (v. TdF ‘tuviero 2’) ; element de canalizacion perfilat per tal que lo fluid que i circula augmente de velocitat ; partida posteriora d'un motor de reaccion que i se fa l'expansion dels gases qu'amòda la propulsion.

T.V.A. : sigla de Taxa sus la Valor Ajustada.

tweed (< angl.) nm, cf Ubaud Dicort : « tweed » (Per Noste)

twist (< angl.) nm, cf Ubaud Dicort : « (danse) twist » (Rapin)