subrefectiu nm, cf Ubaud Dicort : « sureffectif »

subrefèr 1 [subrefèrre, cf Ubaud Dicort] nm : lama de fèrre que se plaça sus la lama del rabòt.

subrefèr 2, -a adj (v. R. III, 308) (abs. Dicort) : salvatge, -ja que jamai.

subreferotge, -tja adj (v. R. VI, 24) : feròç, -a que jamai.

subrefèrre nm, cf Ubaud Dicort : v. subrefèr 1.

subrefervent, -a adj, cf Ubaud Dicort : « très ardent » (R. III, 317) ; « très fervent, ente » (v. fervent)

subrefèu nm, cf Ubaud Dicort : « arrière-fief » (L. 346)

subrefeusar v tr, cf Ubaud Dicort : « v tr, donner en arrière-fief » (L. 346)

subrefil nm, cf Ubaud Dicort : « surfil » (Rapin)

subrefilar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, surfiler » (Laus)

subrefilatge nm, cf Ubaud Dicort : « surfilage » (Rapin)

subrefin, -a adj, cf Ubaud Dicort : « superfin, très fin, ine » TdF ‘subre-fin’

subrefluós (R. III, 345) / sobrefluós (los 2, abs. Dicort) : superflú, -ua. (v. superflú)

subrefondut, -uda adj, cf Ubaud Dicort : « surfondu, ue » (v. subrefusion)

subrefòrt, -a (R. III, 375) : fòrt, -a que jamai.

subrefren nm, cf Ubaud Dicort : « surfrein, double frein » (R. III, 395 e Rapin)

subrefructuós, -osa (v. R. III, 404) : fructuós, -osa que jamai.

subrefusa : torril (bolhon de cebas freginadas a la padena)

subrefusion nf, cf Ubaud Dicort : « surfusion » (Rapin)

subregai, -a adj, cf Ubaud Dicort : « très gai, aie, v. galòi » (v. TdF)

La subregaia companha, la compagnie très gaie, titre que prenait quelquefois la primitive académie des Jeux Floraux toulousains. (v. TdF)

subregelacion nf, cf Ubaud Dicort : « surgélation » (Sèrras-Ess.)

subregelador nm, cf Ubaud Dicort : « surgélateur » (v. çai jos)

subregelar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, surgeler » (Sèrras-Ess.)

subregelat, -ada adj e nm, cf Ubaud Dicort : « surgelé, ée » (v. çai sus)

subregenerador, -doira adj e nm, cf Ubaud Dicort : « surgénérateur, -trice » (Sèrras-Ess.)

subregrand, -a (v. R. VI, 27) : grand, -a que jamai.

subregròs, òssa : gròs que jamai.

subreimpausar v, cf Ubaud Dicort : v tr, « (impôts) surimposer » (Rapin)

subreimposicion nf, cf Ubaud Dicort : « (fiscalité) surimposition » (Rapin)

subreimpression nf, cf Ubaud Dicort : « surimpression » (Rapin)

subreinfeccion nf, cf Ubaud Dicort : « surinfection » (Rapin)

subreinformar : v tr, « surinformer » (Rapin)

subreinformat, -ada adj, cf Ubaud Dicort : « surinformé, -ée » (v. çai sus)

subreintendéncia nf, cf Ubaud Dicort : « surintendance » TdF ‘subre-intendènci’

subreintendent, -a n, cf Ubaud Dicort : « surintendant, ante » TdF ‘subre-intendènt’

subreinvestiment nm, cf Ubaud Dicort : « surinvestissement »

subreinvestir v, cf Ubaud Dicort : « v tr, surinvestir »

subreissir v, cf Ubaud Dicort : « v intr, monter trop haut ; déborder » (L. 346)

subrejeccion nf, v. Ubaud Dicort Errata web : (matemematica) « surjection » (v. Ubaud Dicc. scient. p. 132)

subrejectiu, -iva adj : (matemematica) « surjectif, ive » (v. Ubaud Dicc. scient. p. 132)

subrejo nm, cf Ubaud Dicort : « surjoug ». (v. Wikipédia e v. jo)

subrejorn nm : « jour ouvrable, v. obrant (jorn -) ; milieu du jour », de dètz oras del matin a tres oras del ser. (v. TdF ‘subre-jour’)

I anarai benlèu un subrejorn, j’irai peut-être dans la semaine. (v. TdF)

De subrejorn [ / sul subrejorn] (loc adv.) : dins la jornada / de jorn, « vers le milieu du jour » (v. Ubaud Dicort e TdF subre-jour).

subrejornada : trabalh en mai de lo de la jornada.

subrelard : çò dostat sul lard e jol lard ; lard excessiu.

subrelat : listèl que cobrís una fendascla calafatada.

subrelaus nm (v. R. IV, 31) : laus excessiu.

subrelausar (v. tr.) (v. R. IV, 31) : lausar excessivament.

subrelevacion nf, cf Ubaud Dicort : « surélévation » (Sèrras-Ess.). (v. subreauçada)

subrelevar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, surélever ; soulever » (Sèrras-Ess.).  (v. subreauçar)

subreliame nm, cf Ubaud Dicort : « bande d’un paquet de linge » TdF ‘subre-liame’

subreligar ~ subreliar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, accoler la vigne et la lier à l’échalas, v. vedilhar » (v. TdF ‘subre-lia’)

subrelinhar (v. tr.) : « surligner » (Sèrras-Ess., Basic) ; tirar una rega jos un mot, jos un ensemble... [v. sotalinhar].

subrelinhatge nm, cf Ubaud Dicort : « surlignage » (v. çai sus)

subrelogar (v. tr.) : logar a un prètz excessiu. (v. TdF ‘subre-louga’)

subrelong, -a adj (v. R. IV, 95) : long, -a que jamai.

subrelongament adv (v. R. IV, 96) : tròp longament.

subrelum nm, cf Ubaud Dicort : « grande lumière » (L. 346)

subreluminós, -osa adj (v. R. IV, 106) : luminós, -osa que jamai.

subrelusir / subrelúser (non preconizat Dicort) (v. intr.) (los 2 : R. IV, 110)  : lusir que jamai.

subremal, -a adj (v. R. IV, 127) : marrit, -ida que jamai ; emmalit, -ida que jamai.

subremalcorat, -ada adj, cf Ubaud Dicort : (v. malcorat)

subremé nm : (en psicanalisi), v. Ubaud Dicort Errata web, « surmoi »

subremedicalizar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, surmédicaliser » (Sèrras-Ess.)

subremenar v, cf Ubaud Dicort : « v tr,  exagérer » (L. 346)

subremeravilha nf, cf Ubaud Dicort : « étonnement extrême » (L. 346)

subrementon : doble barbòt (l.p.)

subremercat nm, cf Ubaud Dicort : « supermarché » (Sèrras-Ess.)

subremesa nf, cf Ubaud Dicort : « excédent de dépense » (L. 346)

subremèstre nm (v. Ubaud Dicort e Alibert), -a : mèstre obrièr, mèstra obrièira.

subremesura nf (v. R. IV, 200 : ‘sobremesura’) : « sur-mesure, surplus », subrabondància. (v. R.).

subremesurar v, cf Ubaud Dicort : « sur-mesurer » (v. R. IV, 201 : ‘sobreamesurar’)

subremetre v, cf Ubaud Dicort : « v tr, imputer, reprocher ; dépenser de plus » (L. 346)

subremontable, -a adj (v. R. IV, 260) : que pòt èsser dominat, -ada.

subremontar (v. tr.) (v. R. IV, 260) : dominar, « surmonter » (v. TdF ‘subre-mounta’).

 

 

subremortal, -a adj (v. R. IV, 268) : mortal, -a que jamai, « très mortel, en parlant d’une blessure » (L. 346).

Plaga subremortala.

subremortalitat nf : mortalitat excessiva.

subremotlar v, cf Ubaud Dicort : v tr, « surmouler » (Rapin)

subremotlatge nm, cf Ubaud Dicort : « surmoulage » (Rapin)

subremòtle nm, cf Ubaud Dicort : « surmoule » (v. çai sus)

subremplec nm, cf Ubaud Dicort (v. subreem) : « suremploi » (v. Rapin)

subremultiplicacion nf : « surmultiplication » (Rapin)

subremultiplicat, -ada adj, cf Ubaud Dicort : (mécan.) « surmultiplié, -ée » (Sèrras-Ess.)

subrenadar (v. intr.) (v. R. VI, 30) : se negar pas, « surnager » TdF ‘subre-nada’.

subrenamorament (v. R. II, 67) : amor tròp fòrt.

subrenamorat, -ada (v. R. II, 67) : tròp amorós, -osa.

subrenardir v, cf Ubaud Dicort : « v intr, être trop hardi » (L. 346)

subrenatalitat nf, cf Ubaud Dicort : « surnatalité » (Rapin)

subrenatural, -a adj e nm : qu'escapa a las leis de la natura.

subrenaturalament adv, cf Ubaud Dicort : « surnaturellement » (Rapin)

subrenaut, -a adj (v. R. II, 60) : naut, -a que jamai.

subrencarir v, cf Ubaud Dicort : « v intr, surenchérir » TdF ‘subre-encari’

subrendeman nm : lo jorn que sèc l'endeman.

subrendeutament nm, cf Ubaud Dicort : « surendettement » (Rapin)

subrendeutat, -ada adj, cf Ubaud Dicort : « surendetté, -e » (Fettuciari)

subrenòble, -a adj (v. R. IV, 317) : nòble, -a que jamai.

subrenociu, -iva adj (v. R. IV, 342) : nociu, -iva que jamai.

Alcoòl e tabat son subrenocius.

subrenom nm (v. R. IV, 323) : escais / escaisnom.

subrenombre nm, cf Ubaud Dicort : « surnombre » (Sèrras-Ess.) (v. demai)

subrenomenar (v. tr.) (abs. Dicort) : escaissar / escaisnomenar. (v. subrenommar)

subrenommar v , c(f Ubaud Dicort : « v tr, surnommer » TdF ‘subre-nouma’

subrentendement nm, cf Ubaud Dicort : « trop grand intelligence » (L. 347)

subrenuèch adv : de dètz oras del ser a tres oras del matin, « à la nuit close, dans la nuit » (v. TdF ‘subre-nue’).

De subrenuèch (loc. adv.) : de nuèch.

subrenumerari, -ària adj e nm, cf Ubaud Dicort : « surnuméraire » TdF ‘subre-numeràri’

subreòme nm, cf Ubaud Dicort : « surhomme » (Rapin)

subreonorar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, honorer beaucoup » (L. 348 ‘sobronrar’)

subreora (adv.) : abans ora o après ora (a una ora que conven pas)

subreordenador nm : (informatica) « superordinateur » (v. Ubaud Dicc. scient. p. 170)

subreòs nm : exostòsi / susòs (excrecéncia ossosa benigna sus un òs) ; pes / fais / carga.

subreoxidar v, cf Ubaud Dicort : v tr, « suroxyder » (Rapin)

subrepaga : paga fòrt brava, plan al dessús de la normala.

subrepagar (v. tr.) : pagar bravament al dessús de la paga.

subrepaquet nm, cf Ubaud Dicort : « paquet ou ballot que l’on met au dessus de la charge ordinaire, surcharge de colporteur » TdF ‘subre-paquet’

subreparlar 1 (v. intr.) (R. IV, 422) : parlar fòrt plan (v. Alibert) ; parlar tròp.

subreparlar 2 nm : « langue supérieure, parler élégant, v. paraulís » (v. TdF ‘subre-parla’)

subrepassar (v. tr.) : suspassar.

subrepausar (v. tr.) (v. R. IV, 465) : pausar dessús.

subrepelís : vestit de lin de margas fòrt amplas, blanc e amb fòrça plecs, que se metiá sus la sotana e que davalava fins als genolhs per d'unas ceremoniás liturgicas.

subrepés : subrecarga ; restant ; demai.

Per subrepés : en sus.

subrepiós, -osa adj, cf Ubaud Dicort : « très pieux, euse » TdF ‘subre-pious’

subreplan nm : superficia.

subreplen, -a adj, cf Ubaud Dicort : « très plein, eine » TdF ‘subre-plen’

subreplus [subreplús, cf Ubaud Dicort] nm (R. IV, 577) : demai.

subrepòblament : pòblament excessiu.

subrepoblar (v. tr.) (abs. Dicort) : poblar en tròp.

subrepoblat, -ada adj, cf Ubaud Dicort : « surpeuplé, -e » (Rapin)

subrepoder nm, cf Ubaud Dicort : « puissance excessive » (L. 347)

subrepojament nm, cf Ubaud Dicort : « excès ; assaut ? ; oppression ? » (L. 347)

subrepojar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, dépasser, excéder ; v intr, être trop grand » (L. 347)

subrepopulacion : populacion excessiva.

subrepòrtament nm, cf Ubaud Dicort : « emportement (d’un cheval) » (L. 347)

subreportar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, emporter, entraîner » (L. 347)

subrepoténcia nf : « toute-puissance » (Rapin)

subrepotent, -a adj, cf Ubaud Dicort : « tout-puissant, toute-puissante » [v. subrepoténcia] ; « surpuissant, -e » (Sèrras-Ess.)

subrepreciós, -osa adj (v. R. IV, 641) : preciós, -osa que jamai.

subreprene (v. tr.) : susprener / susprendre.

subrepression nf, cf Ubaud Dicort : « surpression » (Rapin)

subreproduccion : produccion excessiva.

subreproductor, -tritz adj, cf Ubaud Dicort : « surproducteur, -trice » (v. çai jos)

subreproduire v, cf Ubaud Dicort : « surproduire » (Rapin)

subreproteccion nf, cf Ubaud Dicort : « (psychol.) surprotection » (v. subreprotegir)

subreprotector, -tritz adj, cf Ubaud Dicort : « (psychol.) surprotecteur, -trice » (v. subreprotegir)

subreprotegir v, cf Ubaud Dicort : v tr, « surprotéger » (Rapin)

subreptici, -ícia adj : furtiu, -iva.

subreptíciament adv : furtivament.

subrepur, -a adj, cf Ubaud Dicort : « très pur, ure » TdF ‘subre-pur’

subrequalificat, -ada adj, cf Ubaud Dicort : « surqualifié, ée » (Sèrras-Ess.)

subrequipament nm, cf Ubaud Dicort  (v. CLO § 11.5.b) : « suréquipement » (v. Rapin)

subrequipar v, cf Ubaud Dicort (v. CLO § 11.5.b) : v tr, « suréquiper » (v. Rapin)