gnomologic, -a : relatiu, -iva a la gnomologia.

gnomologicament : per apoftègmas, per aforismes.

gnomòn nm : (tecnologia) « gnomon » (v. Ubaud Dicc. scient. p. 230)

gnomonic, -a adj, cf Ubaud Dicort : « gnomonique » (Rapin)

gnomonica nf : (tecnologia) « gnomonique » (v. Ubaud Dicc. scient. p. 230)

GNOSEO- : forma prefixada del grèc gnòsis, -eòs (coneissença)

gnoseologia : teoria filosofica de la coneissença.

-GNÒSI : forma sufixada del grèc gnòsis (coneissença) v. diagnòsi.

gnòsi (f.) : pretenduda coneissença de causas que relèvan de la fe e qu'escapan d'a fons al rasonament uman.

-GNOSIA : forma sufixada del grèc gnòsis (coneissença) v. idrognosia.

gnosia : reconeissença de quicòm per un dels cinc senses (pel véser, pel tocar, pel tastar, pel sentir o per l'ausir)

Gnosia visuala, auditiva, gustativa...

-GNOSTIC : forma sufixada del grèc gnostikòs (relatiu a la coneissença) v. agnostic - diagnostic.

gnostic, -a (adj. o subs.) : relatiu, -iva a la gnòsi, al gnosticisme ; persona adèpte, -a del gnosticisme.

gnosticisme : crestians eretics que pretendián comprene d'a fons las causas que relèvan de la sola fe.

goalha nf, cf Ubaud Dicort : « gouaillerie, raillerie, moquerie, plaisanterie, v. galejada ; querelle, différend, v. giba 1 » (v. TdF ‘gouaio’)

goalhaire, -aira (~ -airitz) adj e n, cf Ubaud Dicort : « gouailleur, railleur, euse, v. galejaire, galièr 4 » (v. TdF)

goalhar v, cf Ubaud Dicort : « v tr et intr, gouailler, railler, plaisanter, v. galejar » TdF

goapo nm (v. Ubaud Dicort e TdF), goapa (abs. Dicort) (cast.) : persona rica, poderosa, influenta, golarda, nocejaira, libertina. (v. guapo)

gobaire, -aira [~ -airitz] adj e n : que manja bravament ; credul, -a ; de bon enganar.

gobar (v. tr.) : recaçar (trapar a la volada) ; engolar / engolir.

gobèl nm / gobelet (v. gobelet) : « vase à boire, gobelet en bois, en verre ou en fer blanc », recipient  per beure, sens pè, pus ample de la boca que del fons ; recipient per deslargar los dats ; « anneau large qui unit les tuyaux en bois d’une conduite d’eau ». (v. TdF jos ‘goubèu’)

gobelada nf, cf Ubaud Dicort : v. gobelat

gobelar (v. tr.) : recaçar (trapar a la volada quicòm de lançat)

gobelàs nm, cf Ubaud Dicort : « grand gobelet, vilain gobelet » TdF jos ‘goubeletas’

gobelat nm , cf Ubaud Dicort : « contenu d’un gobelet » TdF jos ‘goubelado’

gobelet nm : « gobelet, verre à boire, v. gòt, gobèl » (v. TdF)

gobeletada nf : v. gobeletat.

gobeletaire, -aira n, cf Ubaud Dicort : « marchand de gobelets ; buveur » (Per Noste)

gobeletariá : fabricacion e comèrci de gobelets. (v. TdF)

gobeletàs nm, cf Ubaud Dicort : v. gobelàs.

gobeletat nm / gobeletada nf : contengut d'un gobelet.

gobeletejar (v. intr.) : trabalhar dins la gobeletariá « gobelotter, buvotter, v. flasquejar » (v. TdF).

gobeletièr, -ièira : persona que trabalha dins la gobeletariá.

gobeletet / gobeleton nm, cf Ubaud Dicort : « petit gobelet, petit verre » TdF jos ‘goubeletoun’

gobèrla nf, cf Ubaud Dicort : « gourgandine » TdF

gobet nm, cf Ubaud Dicort : « filet pour prendre les papillons, très petit filet de forme ronde » TdF

gòbi 1, -a adj : engrepesit,-ida (engordit, -ida pel freg) ; desgetat, -ada.

gòbi 2 / gòfi nm : tregan (peis de ribièira o de mar : (Gobius) ; mujol (Mugil) (v. TdF jos ‘gòbi 2’; gauchet / bèca flor / colibrí.

gòbi blanc nm, cf Ubaud Dicort : « gobie jozo, poisson de mer » TdF ‘gòbi-blanc’

gòbi comun nm, cf Ubaud Dicort : « goujon ordinaire, poisson d’eau douce » TdF

gòbi jaune nm, cf Ubaud Dicort : « gobie doré, poisson de mer » TdF

gòbi negre nm, cf Ubaud Dicort : « gobie noir, poisson de mer » TdF

gòbi raiat nm, cf Ubaud Dicort : « gobie Lesueur, poisson de mer » TdF

gòbi roge nm, cf Ubaud Dicort : « gobie ensanglanté, poisson de mer » TdF

gòbi testut nm, cf Ubaud Dicort : « gobie céphalote » TdF

gòbi variat nm, cf Ubaud Dicort : « gobie nébuleux, poisson de mer » TdF

góbia nf (v. Ubaud Dicort e Alibert) : v. goja 2.

gòbia / goja nf : mena de cisèl de menusièr, de fabre. (v. TdF jos ‘goujo 3’) (v. goja 2)

gobiar (v. tr.) : corbar ; plegar.

gobiar (se) : se corbar ; se plegar , se getar / se desgetar.

gobilha nf, cf Ubaud Dicort : « gobille, bille d’écolier » TdF

gobion nm : tregan pichon ; mena de peis de mar.

gòch : tautàs ; fangàs.

gochopar (v. tr.) (v. Ubaud Dicort e TdF) : trempar ; banhar.

goda (formatge d’Olanda) nm, cf Ubaud Dicort : « gouda » (Sèrras-Ess.).

gòda 1 (m.) : paucval ; pigre / fug-òbra (fy 'br )

gòda 2 (f.) : feda vièlha, a l'engrais per la mòrt ; ròssa ; pigresa ; femna gorrina.

godal (m.) : nèci / piòt / imbecil ; traquet (mena d'aucelon)

godala nf, cf Ubaud Dicort : « bouteille de terre renversée dans un abreuvoir de pigeons ; buvée des pourceaux » TdF

Beure a la godala, boire dans l’assiette à soupe. (v. TdF)

godassa : persona franca e bonassa.

godamessin  nm, cf Ubaud Dicort : « cuir de Gadamès » (L. 208)

godèla nf, cf Ubaud Dicort : « flegme, nonchalance » TdF

godèrla nf, cf Ubaud Dicort : « aristoloche pistoloche, plante » TdF. (v. cotèrla)

godet nm, cf Ubaud Dicort : « godet, petit vase ; auget attaché à une roue pour élever l’eau » TdF

godièr nm, -ièira : mercadièr, -ièira de carn de feda ; amador, amairitz (R. VI , 71) de carn de feda.

Los Musulmans son bravament godièrs.

godiflaire, -aira [~ -airitz] adj e n : persona que manja bravament e golardament.

godiflar (v. tr. e intr.) : manjar bravament e golardament.

godilhar [veire gordilhar, cf Ubaud Dicort] (v. tr.) : rebalar.

godimèl nm (v. Ubaud Dicort e TdF), -èla : nèci, nècia e maladrech, -a.

godina [veire gaudina, cf Ubaud Dicort] nf : femna gorrina.

godir (v. intr. e tr.) : estagnar ; trempar ; manjar bravament e golardament.

godivèu nm, cf Ubaud Dicort : « godiveau, sorte de pâté » TdF

godòfa nf, cf Ubaud Dicort : « enveloppe de l’épi de maïs » TdF

godofi nm, cf Ubaud Dicort : « Far lo godofi, faire le beau ; poser ; rester assis » (v. Alibert)

godofle nm, cf Ubaud Dicort : « flacon garni de paille dans lequel on apporte ordinairement l’eau de fleur d’orange d’Italie » TdF

godomar nm : malensenhat ; ventrut.

godonflar v, cf Ubaud Dicort : « v tr et intr, gonfler, enfler, v. bodenflar, gonflar plus usités » TdF

godonfle 1 nm, cf Ubaud Dicort : « regonflement, v. regonfle » (v. TdF ‘goudounfle 2’)

godonfle 2, -fla adj, cf Ubaud Dicort : « gonflé, ée, qui a le ventre enflé ou le cœur gros, v. gonfle plus usité » (v. TdF ‘goudounfle 1’). godonfle e derivats : v. bodenfle e derivats.

godonflejar v, cf Ubaud Dicort : « v intr, avoir le cœur gros, pleurer avec quelqu’un, compatir à sa douleur, v. gonflejar » (v. TdF ‘goudounfleja’)

gòf [ ~ gòfe], -fa adj / gòfi, -fia  (non preconizat Dicort) : enfle, -a / bodenfle, -a ; boçut, -uda ; confle, -a ; ruf, -a ; ufanós, -osa ; tremp, -a. (v. TdF jos ‘gofe’)

Gòfi [gòfe] de susor : tremp de susor.

Froment gòfi [gòfe] : froment banhat.

Vestit gòfi [gòfe] : que tomba pas plan.

Estòfa gòfia [gòfa] : estòfa rufa al tocar.

Saca tota gòfia [gòfa] : saca confl

gofar a. (v. intr. e tr.) : se conflar ; còire un brave brieu a fuòc doç ; « s’imbiber, boire ; mouiller, tremper » TdF.

gòfi 1, fia adj : veire gòf(e), -fa, cf Ubaud Dicort.

gòfi 2 nm, cf Ubaud Dicort : v. gòbi 2. (v. TdF jos ‘gòbi’)

gòfia 1 nf : garlesca / sòfia / peis blanc ;

gòfia 2 [gófia nf (v. Ubaud Dicort e TdF goúfio) : fòssa per trapar de lops.

gofiar [veire gofar, cf Ubaud Dicort] / gofir (v. tr.) : trempar.

gofièr nm, cf Ubaud Dicort : « filet dont on se sert pour pêcher la vandoise, espèce de trémail » TdF

 

 

gofir v, cf Ubaud Dicort : « v tr, tremper [v. jos gofiar] » (Laus). ; « v intr, confire ; tremper, s’imbiber. Se dit des fruits mis dans l’eau de vie, du pain mis dans l’eau. » (v. Vayssier)

gofit, -ida adj, cf Ubaud Dicort : « confit, trempé, imbibé » (Vayssier)

Gofit de susor : tremp de susor.

« gofon » : v. gafon (non preconizat Dicort) e gonfon, cf Ubaud Dicort.

gofrar 1 v : « v tr, imprimer, v. estampar » (v. TdF ‘goufra 1’) ; « (imprimer des modèles en creux ou en relief) gaufrer » (Per Noste)

gofrar 2 v : « v tr, combler, gorger, v. cafir » TdF ‘goufra 2’. (v. claufir)

gofre nm : gorg / gorga (traucàs dins un fluvi, una ribièira), « profondeur infinie » (v. TdF)

« gòfre » : v. còfre.

gòga : badinada ; bodin ; gala (tumor del garric) ; persona mòla, mal penchenada, coarda (R. II, 420).

gogala nf, cf Ubaud Dicort : « galle de chêne, bille d’écolier » TdF

gogat nm, cf Ubaud Dicort : « bouillon dans lequel on a fait cuire le boudin » TdF

goi nm, cf Ubaud Dicort : « peine, chagrin, douleur, malheur » TdF goui’

gòi 1 nm, cf Ubaud Dicort : « joie, plaisir ; compagnon de plaisir » TdF ‘goi 2’

gòi 2, gòia adj : garrèl, -a (qu'a una camba entrepachada) (v. TdF ‘goi 1’)

Nom de gòi ! : v. jos nom.

goia nf, cf Ubaud Dicort : « grande serpe, coutelas recourbé » TdF

gòia nf, cf Ubaud Dicort : « baie, bourde, conte bleu » TdF

goiar (v. intr.) : garrelejar.

goiard nm, cf Ubaud Dicort : « serpe à deux tranchants, couteau à hacher, couperet » TdF

goiarda nf, cf Ubaud Dicort : « serpe pour tailler les haies » TdF

goiat, -ada adj : garrèl, -a.

goiejament nm, cf Ubaud Dicort : « claudication » TdF

goiejar (v. intr.) (v. gòi 2) : garrelejar un pauc.

goiet 1 nm, cf Ubaud Dicort : « serpe à deux tranchants, dont l’un est en faucille et l’autre droit » TdF

goiet 2, -a adj e n, cf Ubaud Dicort : « petit boiteux, petite boiteuse » TdF ‘gouiet 2’

goieta nf, cf Ubaud Dicort : « serpette ; faucille, étrape » TdF

goïm nm, cf Ubaud Dicort : « t. de synagogue, gentil, chrétien, celui qui n’est pas juif » TdF

goinar (v. tr.) (TdF ; abs. Dicort) : cosserguejar / cotiguejar / gatilhar.

gòine, -na (adj. e subs.) : galabontemps (m. e f.) ; gorrin, -a.

goion nm, cf Ubaud Dicort : « serpette » TdF

goion-goieta loc adv, cf Ubaud Dicort : « en clopinant ; jeu d’enfants » (v. TdF)

gòira nf / gòila (abs. Dicort) : milan ; tartana ; femna mal penchenada ; femna nècia.

gòira / gòila (abs. Dicort) negra nf : tartana comuna (Buteo buteo)

gòira / gòila (abs. Dicort) rossa nf : tartana rossa (Ægolius tengmalmi)

goiran (TdF ; abs. Dicort) : baiard / civièira.

goire, -a [gòire nm (v. Ubaud Dicort e Alibert)] : fug-òbra (m. e f.) ; maladrech, -a ; abrutit, -ida.

goirilh nm : companh causit per un pairin. (v. TdF)

goirilha nf : companha causida per una mairina.

goissa nf, cf Ubaud Dicort : « petite pluie » TdF

goissaire, -aira (~ -airitz) adj e n, cf Ubaud Dicort : « pleurnicheur, euse » TdF

goissar v, cf Ubaud Dicort : « v intr¸ gémir, geindre, pleurnicher, se plaindre continuellement » (v. TdF)

gòit : gorja / gargamèla.

goitre nm : tumor del còl ; butòr / bernadàs (Ardea)

goitre blanc : capelut (aucèl) (Egretta alba) ; (Ardea garzetta)

goitre gris : bernat gris (Ardea cinerea)

goitre ros : bernat roge (Ardeola ralloides)

goitron nm : goitre pichon ; esclapaire (mena de bernat pescaire) : (Ardea viridis) ; (Ardea minuta)

goitron gardabuòus nm, cf Ubaud Dicort : « héron garde-boeuf » (v. gardabuòu)

goitron gris nm, cf Ubaud Dicort : (v. goitre gris)  

goitron ros nm, cf Ubaud Dicort : « crabier de Mahon, ardea comata (Lin.), oiseau » TdF

goitrós, -osa adj e n : que patís d'un goitre.

Terraire goitrós, terrain bombé en forme de goître. (v. TdF)

goitrut, -uda adj, cf Ubaud Dicort : (v. goitrós)

goja 1 nf : joventa ; serventa ; fadarèla.

goja 2 [ ~ góbia, cf Ubaud Dicort] / gòbia (abs Alibert) nf (los 3, TdF jos ‘goujo 3’) : mena de cisèl de fabre, de menusièr...  ; « outil de gantier » (v. TdF)

goja 3 nf, cf Ubaud Dicort : « truie, v. truèja » (v. TdF ‘goujo 1’)

gojal nm, cf Ubaud Dicort : « pour bojal » (v. TdF ‘goujal’)

gojar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, gouger, faire une canelure avec la gouge, v. canelar » (v. TdF)

gojard nm, gojarda (v. gojarda) : « gars, garçon ; fiancé » ; pastron (ajudapastre) ; « goujat, vilain, saligaud, vaurien » (v. TdF ‘goujard’)

gojarda nf : joventa ; nòvia ; filha garçonièira, pastreta.

gojardar (v. intr.) : « faire le vaurien, polissonner » ; garçonejar (badinar amb los garçons) (v. TdF)

gojardariá : vilaniá ; lorditge.

gojardàs nm, cf Ubaud Dicort : « vilain goujat, v. porcàs ; grand garçon, mauvais gars » TdF

gojardassa nf, cf Ubaud Dicort : « grosse fille, maritorne » TdF

gojardet nm, cf Ubaud Dicort : « petit goujat ; petit garçon » TdF

gojardeta nf, cf Ubaud Dicort : « fillette, petite bonne, v. filheta ; petite polissonne, v. gandona » (v. TdF)

gojat, -a n : jovent maridador, joventa maridadoira. (v. TdF jos ‘goujard’ e ‘goujardo’) (v. gojard e gojarda)

gojatàs nm, cf Ubaud Dicort : v. gojardàs. (v. TdF jos ‘goujardas’)

gojatassa nf, cf Ubaud Dicort : v. gojardassa. (v. TdF jos ‘goujardasso’)

gojatet nm, cf Ubaud Dicort : v. gojardet. (v. TdF jos ‘goujardet’)

gojateta nf, cf Ubaud Dicort : v. gojardeta. (v. TdF jos ‘goujardeto’)

gojatièira adj f : joventa que cèrca los jovents / filha garçonièira.

gojeta 1 nf, cf Ubaud Dicort : « petite fille, petite servante, bonne » (v. TdF ‘goujeto 1’)

gojeta 2 nf, cf Ubaud Dicort : « petite gouge, gougette de menuisier » TdF ‘gougeto 2’

gojon 1 nm : drollon ;

gojon 2 nm : pichona cavilha de fèrre. (v. TdF ‘goujoun 2’)

gojonar 1 (v. tr.) : apariar de pòstes amb de gojons.

gojonar 2 v, cf Ubaud Dicort : « v intr, cochonner, v. porquejar » TdF ‘goujouna 2’

gola : gòrja ; boca ; obertura.

gola de lop nf, cf Ubaud Dicort : « mufle de veau, muflier, plante, v. badaire 2 » (v. TdF)

golabadat, -ada adj : persona bravament estonada e que ne demòra caisbadada.

Òme golabadat. (v. nòta bas de p. 19)

golach nm : v. golash.

golada nf : gorjada ; bocada ; « coup de gueule, franche lippée » TdF.

golafre, -a (Brun Glossari Oc-Fr ; abs. Dicort) : golut, -uda (que manja bravament e golardament)

golafrejar (abs. Dicort) (v. intr.) : s'embucar (tròp manjar) (v. golaudejar)

golag nm (acronim rus de Glavanoïe Oupravlenie Laguerei, Direccion Generala dels Camps) : camp de trabalh forçat.

golaire, -aira [~ -airitz] adj e n : persona qu'engola / qu'engolís.

golalhon nm : gòrja ; gargamèla.

golamard [, -a] / golamàs 1 [, -assa] adj e n, cf Ubaud Dicort : golafre, -a. v. pus naut, « gros gourmand, truand, ande, fainéant, ante, personne malpropre, vaurien, v. caimand, gorrinàs » (v. TdF jos ‘goulamas’).

golamàs 2 (m. e f.) : persona gorrina. (v. jos golamard)

golamassàs,-assa adj e n, cf Ubaud Dicort : « grand truand, grosse truande » TdF

golar 1 (subs. m.) : faudal de buòu ; barbòt de pòrc.

golar 2 (v. tr.) : engolar / engolir ; devorar / devorir ; embucar ; bramar / cridar ; gular (l.p.)

golard, -a (adj. e subs.) : lemfre, -a / bocafin, -a ; bramaire, -a.

golardada : còp de gola. (còp de gula) l.p.

golardament : amb golardiá (amb tròp d'aviditat)

golardàs, -assa n, cf Ubaud Dicort : « gros gourmand, goinfre » TdF

golardejar (v. intr.) : s'embucar (tròp manjar)

golardiá / golardisa nf / golarditge (abs. Dicort) : goluditge / goludariá.

golardon, -a adj e n, cf Ubaud Dicort : « petit gourmand, glouton, onne » TdF