brian 1 nm (v. Ubaud Dicort e Alibert) : siron / baba (vèrme que nais dins de carn, de formatge... a partir d'uòus d'unes insèctes) ;

Aquel formatge es claufit de brians.

brian 2 nm (TdF jos ‘brisan’ ; non preconizat Dicort) : erupcion de vesiculas sus la pèl (derbese / èrtre / dèrbi / endèrbi / brisan). (v. brisant)

Èra una joventa que sa cara èra cobèrta de brians.

brianós, -osa (abs. Dicort e TdF) : relatiu, -iva als brians ; que patís de brians.

« briar »: v. bresar e brisar, cf Ubaud Dicort.

briat 1, -ada adj, cf Ubaud Dicort : « brisé ; cassé ; émietté, droussé, ée » (v. TdF jos ‘brisa’)

briat 2 nm, cf Ubaud Dicort : « fragment, débris, parcelle, v. brigalh, bocin, tròç » TdF jos ‘brisau’

briatonèl nm, cf Ubaud Dicort : (v. briat 2)

« briband » (briband nm) e derivats : v. birband.

bric 1 nm e adv  (v. Ubaud Dicort e Alibert) / brica (v. brica 1) (subs. e adv.) : pichon tròç, pichona quantitat ; pas ges.

Un bric, un peu. (v. TdF)

Pas bric / pas brica : pas ges.

Sens bric me chagrinar, sans me chagriner le moins du monde. (v. TdF)

bric 2 nm, cf Ubaud Dicort : « brick, bâtiment à deux mâts »  TdF jos ‘bri 2’

bric 3 nm, cf Ubaud Dicort : v. brinc.  (v. TdF jos ‘bric’)

brica 1 ~ briga nf e adv, cf Ubaud Dicort  : « parcelle, miette ; peu, rien » (v. TdF ‘brico 1’)

S’estona brica, il s’étonne peu. (v. TdF)

S’endevenon pas brica, ils ne sympathisent pas. (v. TdF)

brica 2 nf : rajòla / maon.

brica 3 nf, cf Ubaud Dicort : « lieu escarpé » TdF ‘brico 3’

brica-braca nm, cf Ubaud Dicort : « bric-à-brac » (Brun Glossari Oc-Fr)

bricalha : brisum ; rafatalh.

bricalhar (v. tr.) : bresar / brisar / atrocelar / apecilhar. (v. brigalhar)

bricalhat, -ada : apecilhat, -ada.

bricalhon nm, cf Ubaud Dicort : « petit débris, petite parcelle, petit fragment » TdF ‘bricaioun 1’ ; « pointe de rocher, aspérité de roche » TdF ‘bricaioun 2’

bricalhonet nm, cf Ubaud Dicort : « particule, petite miette, atome » TdF ‘bricaiounet’

bricar 1 [ ~ brigar] (v. tr.) : bricalhar v. çaisús. (v. brigar 2)

bricar 2 (v. tr. e intr.) : rajolar / maonar.

bricassa nf, cf Ubaud Dicort : « grosse brique, brique épaisse » TdF

bricat, -ada : bricalhat, -ada ; maonat, -ada.

bricòla 1 nf : anciana maquina de guèrra ; engana per trapar de bèstias fèras ; rebomb d'una bòla de bilhard ; tota mena  d'enganas ; correja per carrejar un fais ; balançament d'un naviri d'un band de l'autre ; arnesc ; biaça ; linha de pesca estacada a un pal (v. TdF ‘bricolo 1’) ; menudalha.

Te tafurèsses pas per de bricòlas.

bricòla 2 nf, cf Ubaud Dicort : « lieu élevé où sont des rochers abrupts » TdF ‘bricolo 2’

bricolaire, -aira [~ -airitz] adj e n : persona adrecha de sas mans ; persona que fa de causas menèlas, que saniqueja ; sabracaire, -a ; saniquejaire, -a.

bricolar (v. tr. e intr.) : far de causas menèlas ; sabracar un trabalh ; far d'enganadas ; saniquejar.

bricolat, -ada : sabracat, -ada ; saniquejat, -ada.

bricolatge nm, cf Ubaud Dicort : « bricolage » (Rapin)

bricolejaire, -aira [~ airitz] adj e n : lanternejaire, -a.

bricolejar (v. tr. e intr.) : bricolar ; quitar pas de bricolar, « barguigner, vétiller, s’occuper à des minuties » TdF.

bricolejat, -ada : bricolat, -ada / sabracat, -ada.

bricolejatge nm, cf Ubaud Dicort : « tergiversation » TdF

bricolet, -a n, cf Ubaud Dicort : « personne chétive, de peu de consistance, criquet » TdF

bricon : pichon tròç.

Dona-li un bricon de pan.

briconar / briconejar (v. tr.) : embricar / embrenicar.

briconèl / briconet : trocilhon (fòrt pichon tròç)

brida : correja per ligar un fais ; fren de caval ; mòrs de caval amb sas guidas.

Menar un caval per la brida.

bridaire, -aira (~ -airitz) adj e n, cf Ubaud Dicort : « celui, celle qui bride » TdF

bridamoscas (m. e f.) [nm (v. Ubaud Dicort e TdF ‘brido-mousco’)] : persona besuqueta o bèstia.

bridar (v. tr.) : arnescar ; frenar un caval ; batar un esclòp ; ligar q. q. amb un acte.

Bridar l'ase per la coa : o far tot al senscontra.

bridassa nf, cf Ubaud Dicort : « grande ou vilaine bride » TdF

bridatge nm, cf Ubaud Dicort : « action de brider » TdF

bridèl / bridon : diminutiu de brida.

bridelàs nm, cf Ubaud Dicort : « vilain bridon, mauvais bridon » TdF

bridelet nm, cf Ubaud Dicort : « petit bridon » TdF

brideta nf, cf Ubaud Dicort : « petite bride » TdF

bridge nm (< angl.), cf Ubaud Dicort : « bridge » (Rapin)

bridièr, -a : persona que fa de bridas.

bridjaire, -aira n, cf Ubaud Dicort : « bridgeur, -euse » (v. Rapin)

bridjar v, cf Ubaud Dicort : v intr, « bridger » (Rapin)

bridol nm / bridola nf : estèla / astèla per fractura ; bata d'esclòp ; còrda de blima de genèst.

bridolaire, -aira : banastaire, -a ; panieiraire, -a.

bridolar 1 (v. tr. e intr.) : far d'estèlas / d'astèlas per fractura ; far de bridolas ; far de trabalhs de banastaire o de panieiraire ; batar los esclòps.

Tot l'ivèrn, bridolava de panièrs o fasiá d'asclas.

bridolar 2 (v. intr.) : cridar ; plorar ; bramar.

bridolet : ramelet d'arbrilhon.

bridon nm : v. bridèl.

brieu / brèu nm : temporada ; moment ; momenton. (v. brèu 2)

I a bèl brieu : i a fòrça temps.

I n'a pas per un brieu : i n'a pas per gaire.

brieulet nm, cf Ubaud Dicort : « petit intervalle de temps » TdF jos ‘brivet’

briga nf (doblet de brica 1) : pichon tròç ; pichona quantitat.

brigada (de l'it. brigata) : còla de soldats o de gendarmas ; còla (equipa) de personas que fan un meteis trabalh.

brigadèl 1 nm, cf Ubaud Dicort : « débris de roches concassées ; grumeau de farine qui se forme dans la bouillie » TdF ‘brigadèu 1’

brigadèl 2, -a adj e : « bredouilleur, barbouilleur, euse, bambin, ine, imbécile » TdF ‘brigadèu 2’

brigadelejar v, cf Ubaud Dicort : « bredouiller, ânonner, comme ceux qui mangent de la bouillie » TdF. (v. brigadèl 2)

brigadièr : responsable, -a d'una brigada / cap de còla / caporal / galonat d'armada pus mendre.

brigaire, -aira (~ -airitz) adj e n, cf Ubaud Dicort : « celui, celle qui brigue, brigueur » TdF

brigalh nm / brigalha nf : trocilhon ; fragment ; micalha.

brigalhaire, -aira (~ -airitz) adj e n, cf Ubaud Dicort : « celui, celle qui brise, qui concasse » TdF ‘brigaiaire’

brigalhar [ / bricalhar] (v. Ubaud Dicort e TdF jos ‘bricaia’) (v. tr.) / brigolar (v. brigolar) (v. tr.) : apecilhar / embricalhar.

brigalhatge nm, cf Ubaud Dicort : « action de briser, de concasser » TdF ‘brigaiage’

brigalheta nf, cf Ubaud Dicort : « petite miette, particule » TdF ‘brigaieto’

brigalhon nm, cf Ubaud Dicort : « petit fragment, petite quantité » TdF ‘brigaioun’

brigalhonet nm, cf Ubaud Dicort : « fragment exigu, petite miette » TdF

brigand nm (v. Ubaud Dicort e Alibert) : « brigand, bandit pillard, chenapan » (v. TdF jos ‘bregand’). « brigand » e derivats (it. o fr.) : v. bregand (non preconizat Dicort).

brigandalha nf sing : v. bregandalha.

brigandar v, cf Ubaud Dicort : v. brigandejar. (v. TdF jos ‘bregandeja’)

brigandariá nf, cf Ubaud Dicort : « coquinerie, gueuserie, friponnerie » TdF ‘bregandarié’

 

 

brigandàs nm, cf Ubaud Dicort : « grand brigand, affreux brigand, coquin fieffé, scélérat » TdF jos ‘bregandas’

brigandassar, cf Ubaud Dicort : (v. brigandàs e brigandar)

brigandatge nm : bregandatge.

brigandejar : bregandejar.

brigandina nf, cf Ubaud Dicort : « brigandine, ancienne armure de fantassin, espèce de corselet » TdF ‘bregandino’

brigandon nm, cf Ubaud Dicort : « brigandeau, v. laire ; petit fripon » TdF jos ‘bregandoun’

brigandòt nm, cf Ubaud Dicort : « gamin espiègle » (Palay)

brigantin nm, cf Ubaud Dicort : « brigantin, espèce de bâtiment à deux mâts qui servait à la piraterie, brick, v. bric 2 ; troupe de chevaux ou de mulets qui foulent les gerbes sur l’aire, chevaux de haras, v. egatada, ròda ; troupe, foule, v. tropa  » (v. TdF jos ‘bregantin’)

brigantina nf, cf Ubaud Dicort : « brigantine, voile particulière au brigantin ; espèce de brigantin » TdF jos ‘bregantino’

brigar 1 v, cf Ubaud Dicort : « v tr et intr, briguer, v. recercar » (v. TdF ‘briga 2’). « brigar » (fr.) : v. ambicionar e intrigar.

brigar 2 e derivats  :  doblet de bricar 1.

Brigida / Bergida / Berginòta : prenoms.

Brigida (santa -) : copatrona santa d'Euròpa amb santa Catarina de Sièna e Edith Stein (stain)

brigol [ / brigon nm (v. Ubaud Dicort e TdF jos ‘brigoun’)] / brigola (v. brigola 2) : trocilhon ; fragment.

brigola 1 [veire berigola, cf Ubaud Dicort] / berigola nf : mena de campairòls. (Agarius eryngii) ; (Pleurotus eyingii)

brigola 2 (abs. TdF) : bregon. v. bregon.

brigòla nf, cf Ubaud Dicort : « broie, instrument pour broyer et déteiller le chanvre, v. bregadoira » (v. TdF)

brigolaire, -aira (~ -airitz) n, cf Ubaud Dicort : « celui, celle qui brise, qui broie le chanvre » TdF

brigolar (v. tr.) : « broyer et déteiller le chanvre » ; atrocelar / bricalhar. v. bricalhar. (v. TdF)

brigolar (se) v pron : « se briser en morceaux » TdF

brigolatge nm, cf Ubaud Dicort : « action de briser » TdF

brigolejaire, -aira (~ -airitz) n, cf Ubaud Dicort : « celui, celle qui égruge, qui grignote » TdF

brigolejar (v. tr.) : frequentatiu de brigolar, « briser en petits morceaux ; grignoter continuellement, pignocher ; manier et remanier » TdF.

brigolet nm, cf Ubaud Dicort : « très petit morceau, très petite quantité » TdF

brigoleta nf, cf Ubaud Dicort : « petite miette, petite quantité » TdF

brigolon nm, cf Ubaud Dicort : v. brigolet. (v. TdF jos ‘brigoulet’)

brigon nm, cf Ubaud Dicort : v. brigol.

brigós, -osa adj, cf Ubaud Dicort : « vigoureux, euse, agile, ingambe » TdF suppl. (v . vigorós)

brigueta nf, cf Ubaud Dicort : « petite miette, petite parcelle, fétu » TdF

brilha 1 nf : brinha (mena de peis) (Leuciscus leuciscus)

brilha 2 (abs. Dicort) « plus usité au pluriel » (Vayssier ‘brìllo’ ) / brilhas nf pl : galhetas de vedèl o d'anhèl. (v. brilhas)

brilha 3 nf, cf Ubaud Dicort : « bille, boule d’ivoire » (v. TdF ‘briho 3’). « brilha » : v. bilha.

brilhada : campaneta (plt). (Convolvulus arvensis)

brilhança (abs. Dicort) : luminositat d'un fenestron de television ; intelligéncia extraordinària.

brilhant 1 (subs.) : diamant (R. II, 24).

brilhant 2, -a adj : que trelusís ; trelusent, -a.

brilhantament : d'un biais brilhant.

brilhantar (v. tr.) : endiamentar.

brilhantar (se) v pron : s'endiamentar, « se couvrir de bijoux » TdF jos ‘brihanta’.

brilhantina : crèma per far lusir lo pel.

brilhar (v. intr.) : lúser / lusir ; clarejar ; èsser luminós,-a ; treslusir ; resplendir ; capitar bravament.

brilhas (galhetas) nf pl, cf Ubaud Dicort : « [les] ris (de veau ou d’agneau) » (Sèrras-Ess.)

brilhauda nf (TdF ‘brihaudo’ ; abs. Dicort) : beluga ; berluca / farfantèla / baragònha / mimarèla / bimbaròla.

Ai la brilhauda : los uèlhs me fau quatre (l.p.)  (v. TdF)

brilhaudar (v. intr.) (v. Ubaud Dicort e TdF ‘brihauda’) : beluguejar ; escandilhar ; esbrilhaudar. v. esbrilhaudar.

« brilhièira »  : v. berlhièira e berlièira, cf Ubaud Dicort.

brilhòta nf, cf Ubaud Dicort : « trigle adriatique, poisson de mer » TdF ‘brihoto’

« brim » e derivats : v. verin (non preconizat Dicort) - veren.

brimbalament nm, cf Ubaud Dicort : « brimbalement » TdF

brimbalar (v. intr.) : balandrar ; flandrinejar / landrinejar.

brimbalar (se) : caminar balalin-balalan. v. balalin-

Se brimbalava pel caminòl.

brimbalet (a -) loc adv, cf Ubaud Dicort : « de travers » TdF

brimbalièr nm, cf Ubaud Dicort : « airelle » TdF

brimbèla nf, cf Ubaud Dicort : « fruit de l’airelle » TdF

brin (R. II, 259) : brison / pichona quantitat de quicòm ; filassa fina de cambe o de lin.

Un brin de muguet fa pas desplaser.

brin o de bran (de -) loc adv, cf Ubaud Dicort : « de bric ou de broc, d’une façon ou de l’autre, de gré ou de force » TdF jos ‘brin-bran’

brina (subs. f. e adv.) (del gallés BRINÒS : brin.)  : brin / brison ; parcèla ; ; brica / brenica ; pas ges / pas brica.

I n'aviá pas brina : i n'aviá pas ges / pas brica.

brinar v, cf Ubaud Dicort : « v intr, faire de la gelée blanche ; bruiner » (v. TdF jos ‘breina’)

brinassa nf, cf Ubaud Dicort : « seconde qualité d’étoupe » TdF ‘’

brin-bran onom, cf Ubaud Dicort : « onomatopée dont on se sert pour exprimer du fracas, de grands coups ; personne qui fait tout avec bruit » TdF

brinda nf, cf Ubaud Dicort : « hotte de bois servant à transporter le vin » TdF

brindada nf, cf Ubaud Dicort : « hottée, contenue d’une hotte » TdF

brindaire 1, -aira (~ -airitz) n, cf Ubaud Dicort : « hotteur, euse, qui porte la hotte, v. gorbetaire » (v. TdF)

brindaire 2 nm (v. brindar 2) : « trinqueur, toasteur » (Laus)

brindalha : animal aganit que jamai.

brindar 1 (v. intr.) : trimar ; patir ;

Brindar de set, de talent, souffrir de soif, de faim. (v. TdF ‘brinda 2’)

brindar 2 (beure) , cf Ubaud Dicort (v. intr.) : beure a la santat de q.q.

brinde : pòrt / portadura / anar ; convit a beure a la santat de q.q.

Portar un brinde.

« brindolar » : v. brandolar.

brinet nm, cf Ubaud Dicort : « petit brin, petite quantité, quelque peu » TdF

bringa nf, cf Ubaud Dicort : « cheval mal bâti, rosse ; femme dégingandée, hallebreda, coureuse, gouine » TdF

bringabala nf, cf Ubaud Dicort : « brimbale, levier d’une pompe » TdF ‘bringo-balo’

bringa-branga n, cf Ubaud Dicort : « personne qui va les bras ballants, dégingandé, ée » TdF ‘bringo-brango’

bringar v, cf Ubaud Dicort : « v intr, sauter, danser, frétiller, folâtrer » TdF

bringassa nf, cf Ubaud Dicort : « grande rosse ; orchis militaire, plante » TdF

bringe : joguina.

« bringolar » : v. brandolar.

bringueta nf, cf Ubaud Dicort : « petite rosse » TdF

« bringuièr » - « bringuièira » : v. berenguièr - berenguièira.

« brinha » 1 : mena de peis : v. brilha 1.

brinha 2 [brinha d’alh nf (v. Ubaud Dicort p. 147 e TdF jos ‘brigno’)] : gran d'alh / vesenha. (v. vesenha)

brinhòl : alga (plt. de mar).

Brinhòla : vila de Provença que ne sortiguèt lo famós romanista Just Rainoard (v. Rainoard ).

« brinhòla » : mena de peis, v. brilha (TdF) e vernhòla (Alibert).

brinoton nm, cf Ubaud Dicort : (v. brin, brinet)

brinsa nf : « brin d’osier » ; branquilha / branquilhon. (v. TdF)

brinsièira : vimièira / viminièira.