bofanós, -osa / bufanós, -osa (los 2, abs. Dicort e TdF) : orgulhós, -osa (v. ufanós) ; ventrut, -uda.

bofant, -a adj, cf Ubaud Dicort : « bouffant, -e » (Laus)

bofanta nf, cf Ubaud Dicort : « bouffante, ajustement du haut des manches » TdF

bofante nm, cf Ubaud Dicort : « mouflard, arde » TdF jos ‘boufèti’

bofar 1 / bufar (v. tr. e intr.) (L. 56) : se conflar; fanfaronar ; v. bufar ;

bofar 2  (v. tr. e intr.), cf Ubaud Dicort : s'embucar (s.f.), « manger avidement, bâfrer » TdF jos ‘boufa’

bofarada / bufarada : brava bufada / brava ventada ; resolucion fòrt passadissa ; fanfaronada.

bofard / bufard nm : mèstre bufaire (obrièr veirièr que bufa las botelhas pus gròssas) ; « soufflet de forge ; orgueilleux » TdF

bofarda : pipa gròssa.

bofarèl, -a / bufarèl, -a adj e n : gautarut, -uda ; bufèc, -a.

bofarèla nf, cf Ubaud Dicort : « personne ou chose qui souffle, sarbacane » TdF

bofarelon nm, cf Ubaud Dicort : « petit enfant potelé, poupard » TdF

bofariá / bufariá (abs. Dicort) : soflariá d'orguena (f.) / d'òrgue (m.) ; soflariá de naut fornèl.

bofarolada / bufarolada : ventada que s'esperlonga.

bofaron 1,-a adj / bufaron, -a / bufaròt, -a (los 2, abs. Dicort) : bufèc, -a, « soufflé, ée, qui ne contient que du vent, v. bofet 2; bouffi, ie, v. bofarèl » (v. TdF jos ‘boufaroun 1’).

bofaron 2 nm, cf Ubaud Dicort : « seiche, poisson de mer » TdF

bofaròt, -a adj : v. bofaron 1. (v. TdF jos ‘boufaroun 1’)

bofarro (abs. Dicort) : gafet d'estamaire o de pairolièr.  (v. bojarron 2)

bòfas [bofas nf pl de bofa 1] (v. TdF jos ‘boufo 2’) : vòlvas / acs / àbets.

bofasac nm, cf Ubaud Dicort : « joueur de cornemuse » TdF ‘boufo-sa’

bofat, -ada / bufat, -ada adj : bodenfle, -a.

bofatge ~ bufatge nm, cf Ubaud Dicort : « action de souffler, soufflage, insufflation ; ripaille » TdF ‘boufage’

bofatorton nm, cf Ubaud Dicort : « goulu » TdF ‘boufo-tourtoun’

bofatrocha nm, cf Ubaud Dicort : « goinfre » TdF ‘bofo-troucho’

bofatrulle nm, cf Ubaud Dicort : « jouflu, mouflard » TdF ‘boufo-trulle’

bofe 1, -fa (adj.) (v. Ubaud Dicort e Alibert) : bufèc, -a ;

bofe 2, -fa (bofís) adj : v. bofre 1. (v. TdF jos ‘boufre’, e Vayssier). (v. çai jos)

bofe 3 (subs. m. (v. Alibert)) : mainatge maissut.

bofèc, -a (abs. Dicort) / bufèc, -a : cròi, -a ; baganat, -ada ; vuèg, vuèja ; van, -a. (v. bufèc)

bofecariá (abs. Dicort) / bufecariá nf : neciesa ; neciejada /neciardariá. (v. bofetariá)

bofegar (v. intr.) : bofalhar / bostifalhar / se tamponar.

bofejar / bufejar (v. intr.) : bufar / guelsar (aver las polsas)

bofet 1 / bufet nm : alen pichon ; ventolin ; conflet de fuòc ; « poumon en style familier ; une fille en terme de dédain ; coup sur la joue ; enfant joufflu » ; espofinada ; tafanari / cuol. (v. TdF jos ‘boufet 2’)

bofet 2, -a adj e n, cf Ubaud Dicort : v. bufèc 2. (v. TdF jos ‘boufet’)

bofeta / bufeta : tresena vela del mast grand ; canavera per bufar lo fuòc (arc.) ; conflet de fuòc ; flòca / tufa ; barjacaire, -a / brave parlaire, brava parlaira.

bofetada ~ bufetada nf, cf Ubaud Dicort : « souffletade, v. bacelada ; cérémonie de l’armement d’un chevalier qui consistait à donner trois coups du plat de l’épée sur l’épaule du récipiendaire ; ce qu’on donne en un coup de soufflet, v. bofada » (v. TdF ‘boufetado’)

bofetaire ~ bufetaire nm, cf Ubaud Dicort : « souffleur, acteur de la danse des soufflets » TdF

bofetar / bufetar (v. tr.) : mandar una sofla (emplastre) ; « bâfrer, manger, v. bofinar » (v. TdF ‘boufeta’)

bofetariá nf, cf Ubaud Dicort : « niaiserie » TdF ‘boufetarié’

bofetàs / bufetàs : conflet de farga ; brave emplastre.

bofetejar v, cf Ubaud Dicort : « faire aller le soufflet, souffler le feu, v. bofar » (v. TdF)

bofetet nm, cf Ubaud Dicort : v. bofeton. (v. TdF jos ‘boufetoun’

bofetièr ~ bufetièr nm, cf Ubaud Dicort : v. bufetièr 2

bofeton / bufeton nm : pichon conflet de fuòc ; « petite tape sur la joue ; poupard, enfant joufflu » TdF ‘boufetoun’.

bòfi, -fia (adj.) : bofre, -a ; bodenfle, -a de maissas.

bòfia (subs. f.) : cauna ; vabre ; gorga ; bofiòla v. pus luènh.

bofiar v, cf Ubaud Dicort : « v intr, bouffer, enfler » TdF

bofiard nm, cf Ubaud Dicort : « aphye, poisson » TdF

bofiarda nf, cf Ubaud Dicort : « horion, gourmade » TdF

bofiàs, -assa n, cf Ubaud Dicort : « gros bouffi, gros enflé, grosse dondon ; grosse catin » (v. TdF)

bofidura nf, cf Ubaud Dicort : « bouffissure » TdF jos ‘boufiaduro’

bofiga : botariga ; afta ; pustula ; botiòla / folhòla.

bofiga de lop nf, cf Ubaud Dicort : « vesse-de-loup, espèce de gros champignon » TdF

bofigadura nf : bofiòla, « boursouflure, bouffissure, œdème ; style ampoulé » TdF.

bofigar (v. tr.) : soslevar la pèl en pustulas.

bofigar (se) : se conflar en pustulas.

bofigassa nf, cf Ubaud Dicort : « grosse vessie » TdF

bofigat, -ada : conflat, -ada en pustulas. (v. TdF jos ‘boufiga’)

bofigon nm, cf Ubaud Dicort : « petite vessie, ballon » (v. TdF suppl) ; « ver à soie qui meurt avant d’avoir achevé son cocon » TdF

bofigós, -osa : cobèrt, -a de pustulas.

bofigueta nf, cf Ubaud Dicort : « petite vessie, vésicule, bulle » TdF

bofin nm : maissa conflada pels aliments ; bofinada, « lopin ; tumeur, grosseur, v. bodonha ; génitoire, v. belòri » (v. TdF).

bofinada : brava bocada.

bofinaire, -aira (~ -airitz) n, cf Ubaud Dicort : « celui, celle qui bouffe en mangeant, gros mangeur, grosse mangeuse » TdF

bofinar (v. intr.) : bofalhar / bostifalhar / s'embucar.

bofinatge : accion de bofalhar, de bostifalhar.

bofiòla : bofiga / bofigadura ; pustula (R. IV, 673).

bofiolar (se) [bofiolar v intr (v. Ubaud Dicort e TdF)] : far de bofiòlas.

bofís, -issa adj : bodenfle, -a ; ufanós, -osa / orgulhós, -osa.

bofleta n, cf Ubaud Dicort : « mouflard, arde » TdF jos ‘boufèti’

bofon 1, -a adj e n (de l' it. buffone) : persona que fa rire per sas extravagàncias ; palhassa de circ.

bofon 2 ~ bufon nm, cf Ubaud Dicort : « taupe ; orchis bouffon, plante » TdF ‘boufoun 1’

bofonada : badinada ; extravagància.

bofonairàs, -assa n, cf Ubaud Dicort : « gros farceur, mauvais plaisant » TdF

bofonaire, -aira [~ -airitz] adj e n : persona bofona, extravaganta ; « trompeur, euse ». (v. TdF)

bofonament (abs. Dicort) : d'un biais bofon.

bofonar (v. intr. et tr.) : far de bofonariás, d'extravagàncias ; « attraper, tromper, chiper » TdF.

bofonariá : extravagància.

bofonàs, -assa n, cf Ubaud Dicort : (v. bofon 1 e bofonairàs)

bofre 1, -fra adj : bofís, -issa de maissas ; empafat, -ada.

bofre ! 2 interj, cf Ubaud Dicort : « euphémisme de bogre » TdF jos ‘boufre’

bofrida nf / bofritge (v. bofritge): galavarditge. (v. TdF ‘boufrido ?’) (v. bafrada)

bofritge nm, cf Ubaud Dicort : « bouffissure » (v. TdF ‘boufrige’)

bòga 1 nf : mena de peis de mar (Sparus boops)

bòga ravèu nf, cf Ubaud Dicort : « spare bogo-ravèu, sparus bogoraveo (Lac.), poison de mer » TdF ‘bogo-ravèu’

bòga 2 (pelon de castanha) nf, cf Ubaud Dicort : « bogue » (Sèrras-Ess.). (v. pelós 1)

bòga 3 nm, cf Ubaud Dicort : « goujat, homme de peine, v. chorra 2, nharro ; ouvrier qui alimente la meule d’un moulin à huile » (v. TdF ‘bogo 1’)

bogard adj m, cf Ubaud Dicort : « nom qu’on donne aux bœufs de certaine couleur » ( v. TdF)

 

 

« boge » : v. botge.  

« boget » : v. buget.

bogia : candèla (l.p.) / candela (L. 62) / ciri ; pèça d'alucatge electric d'un motor a explosion.

bogiar (v. tr.) : passar de cera sul bòrd d'una estòfa.

bogiat, -ada : passat, -ada a la cera.

bogica : salsefic de pels prats (plt.) (Tragopogon pratensis)

bogomil adj (dels dos genres), cf Ubaud Dicort : « bogomile » (Rapin). [Per Noste : bogomile, -a]

bogomilisme nm, cf Ubaud Dicort : « bogomilisme » (Rapin)

bogon nm, cf Ubaud Dicort : « mouvement d’une ligne de pêche » (v. TdF) ; « petit bogue, poisson de mer » TdF suppl

bograda nf, cf Ubaud Dicort : (v. bogre 1)

bogralha nf sing, cf Ubaud Dicort : « t. libre, les bougres en général, la canaille » TdF ‘bougraio’, « homosexualité » (Brun Glossari Oc-Fr)

bogralhon, -a n, cf Ubaud Dicort : « petit fripon, petit luron, petite coquine » TdF ‘bougraioun’

bograment (adv.) : bravament / fòrça / aicisèm / quicòm.

bograriá nf, cf Ubaud Dicort : « t. libre, sodomie (vieux) » TdF ‘bougrarié’

bogràs, -assa n, cf Ubaud Dicort : « t. libre¸ gros bougre, v. porcàs » (v. TdF)

bograssejar (v. intr.) : passar son temps a un trabalh mal pagat. (v. Alibert)

bograsson, -ona n : mainatjon, -ona rusat -ada.

bograssonèl, -a n, cf Ubaud Dicort : (v. bograsson)

bogre 1, -gra / bogressa (Basic ; abs. Dicort) (adj. e subs. insolentaires o pas) : « t. libre e énergique, bougre, esse » (v. TdF) ; pendard, -a.

Bogre de piòt !

Bogre d'ase !

La paura bogra !

Bogre d’empèri¸ empoté. (v. Ubaud Dicort e Brun Glossari Oc-Fr)

bogre 2 ! (interj. que marca la suspresa) : è ben ara !

bogrejar (v. intr.) : repotegar.

boguenvillèa nf, cf Ubaud Dicort : « bougainvillée » (Rapin)

boguièira : filat per trapar de bògas.

boi ! interj, cf Ubaud Dicort : « interj. de dédain ou de dégoût, ouais ! fi ! » TdF ‘boui 2’

bòi(s ?) (fusta, lenha) nm, cf Ubaud Dicort : « bois (matière) » (Sèrras-Ess.).

boial (abs. Dicort)  : estable de buòus. (v. boal)

boicòt (< angl.) nm, cf Ubaud Dicort : « boycottage » (Rapin)

boicotar v, cf Ubaud Dicort : « v tr, boycotter » (Laus, Basic)

boida nf : afluéncia.

boièr : persona que laurava amb de buòus ; escagaròl ; aucèl que seguís los buòus ; Arcturús.

boiereta nf, cf Ubaud Dicort : « lavandière, bergeronnette, oiseau qui aime à suivre la charrue, pour manger les vermisseaux » TdF

boiga [boïga, veire bosiga, cf Ubaud Dicort] nf : bosiga / artiga / eissart / fotja / rompuda.

boïn [ ~ bovin], -a (adj.) : bovin, -a.

Lo bestial boïn : vacas e buòus.

boïna ~ bovina nf, cf Ubaud Dicort : v. bovina.

boina nf, cf Ubaud Dicort : « bistorte, plante » TdF ‘bouino’

boinaire nm, cf Ubaud Dicort : « délimitateur » TdF

boinar v, cf Ubaud Dicort : « v tr et intr, borner, limiter ; confiner, être limitrophe » TdF ‘bouina’. (v. termejar)

boinatge nm, cf Ubaud Dicort : « bornage, délimitation » TdF ‘boinage’

boira 1 nf : garrolha / disputa / querèla / trebolitge ; gaspa ; mescla de grans ; bolhaca / salsa mancada ; pèrga per furgar dins l'aiga ;

boira 2 nf : besal de molin.

boirac 1 nm (TdF jos ‘bouira 2) : oire per metre d'òli ; aplech pòrtasagetas.

boirac 2 nm (Brun Glossari Oc-Fr) : v. boirat 1, cf Ubaud Dicort.

boiraca nf, cf Ubaud Dicort : « buse, oiseau de proie » TdF suppl

boiradís, -issa adj : que pòt èsser trebolat, -ada ; que pòt èsser mesclat, -ada.

boirador : aplech per bolegar, per mesclar.

boiraire, -aira [~ -airitz] n : persona que trebola, que mescla, que furga.

boirar (v. tr. ) : trebolar ; mesclar ; furgar.

boirar (se) : s'embucar.

boiràs : buòu gras ; montanhard de Gavaudan (Occitània)

boirasson, -a : persona cortina e grassa.

boirat 1 nm (v. Ubaud Dicort e Alibert) : mèstre vailet que s'ocupava dels buòus ; « celui qui laboure avec des bœufs, garçon de labour, en Languedoc » (v. TdF).

boirat 2, -ada adj : t. a. dels vèrbs boirar, se boirar.

boiratge : accion de furgar, de trebolar, d'enrambolhar.

boire nm, cf Ubaud Dicort : « bœuf roux ; gros ventre ; nigaud ; sobriquet des habitants du Gévaudan » TdF

boirèl : gavèl ; bala de fen o de palha ; bracèl de fen ; bena / banasta ; desca ; ventre ; cuol ; gaidèla (peis) ; pairin en segond.

boirèla : panièr o panièira a manadas ; desca ; desqueta ; gaidèla (peis) (Gobius)

boirelàs nm, cf Ubaud Dicort : « gros fagot, gros paquet » TdF

boirelon nm, cf Ubaud Dicort : « petit fagot, petit paquet » TdF

boiret / boiril [boirilh] nm, cf Ubaud Dicort  : pança de buòu ; gròs ventre. (v. TdF ‘bouiril)

boirica : bajaula (panièr a peis per lo servar viu dins l'aiga)

boirilh nm : v. boiret.

boirilha : mescla ; gròssa veça negra.

boiriòl nm, cf Ubaud Dicort : « galette de blé noir » TdF

boiron 1 nm, cf Ubaud Dicort : « pricka, lamproie de rivière ; espèce de petite anguille qu’on pêche dans le Rhône en grande quantité ; vermille, masse de vers enfilés pour la pêche des anguilles ; picorée, maraude » TdF

Faire boiron, marauder.

De tèrra-boiron, terre à terre, en rampant. (v. Ubaud Dicort e TdF)

boiron 2 nm, cf Ubaud Dicort : « petit bouvier, garçon de labour » TdF suppl. (v. boirat 1)

boironada nf, cf Ubaud Dicort : (v. boiron (faire -)

boiròt : trap (omenet regrosset e traput) ; cavalàs traput.

bois 1 nm : mena d'arbrilh totjorn verd (Buxus sempervirens) ; fenolh bastard (Anethum graveolens)

bois blanc : mena d'arbrilh (Atriplex halimus) ;

bois fèr : mena d'arbrilh (Rhododendron ferrugineum)

bois ponhent : verdboisset (Ruscus aculeatus)

bois salvatge : olivastre (Ligustrum vulgare) ; autres menas d'arbrilhs.

bois 2 nm, cf Ubaud Dicort : « nom que portent plusieurs canards sauvages, et particulièrement le canard garot, anas clangula (Lin.), v. bois blanc, et le canrd à iris blanc, anas leucophtalmos, v. canard-variat » (v. TdF ‘bouis 2’)

bois blanc : mena d'anet (Anas clangula)

bois cabussaire : mena d'anet (Anas strepera)

bois d'Espanha : mena d'anet (Anas rufina)

bois gris nm, cf Ubaud Dicort : v. bois cabussaire. (v. TdF jos ‘bouis--cabussié’)

 bois negre : mena d'anet (Anas fuligula)

bois roge : mena d'anet (Anas ferina)

bois rosset nm, cf Ubaud Dicort : v. bois roge. (v. TdF jos ‘bouis-rouge’)

Boisgontièr Jacme : cercaire occitan CRNS a Tolosa (1937-1998).

boissa 1 nf (del gallés BOSTIA) : mesura pel gran ; boita de ròda (pèça de fèrre dins lo boton d'una ròda per i encastrar lo fusòl) ; aplech de sabatièr o de sartre ; boissièira de mòla de molin ; ram o balaja de bois ;

boissa 2 nf (v. bois 2) : feme d'anet.

boissada 1 nf : espandida de bois « jonchée de buis » TdF ;

boissada 2, [veire boisseda, cf Ubaud Dicort] nf : boisseda / boissièira.

boissador nm : lama d'afachaire de pèls, per las tibar pr'amor de las netejar.

boissan nm, cf Ubaud Dicort : « genea verucosa, champignon » TdF suppl